Menu Zavrieť

Škola zotavenia
Tel. číslo: 0911 654 500
E-mail: skolazotavenia@oznajdisa.sk
Adresa: Hurbanovo námestie 5, 81103 Bratislava

Občianske združenie Nájdi sa!
IČO: 53249771
DIČ: 2121319970
Tel.č.: 0911 192 500
E-mail: info@oznajdisa.sk
Sídlo organizácie: Sološnícka 345/5 84104 Bratislava-Karlova Ves 
Bankové spojenie: Fio Banka 
IBAN: SK68 8330 0000 0028 0186 2590

Názov projektu: Škola zotavenia

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: od 05/2022 do 11/2023

ITMS2014+: 312081BTY9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk