Menu Zavrieť

Májové kurzy

Vyber si ten, ktorý ťa zaujal najviac a neváhaj sa prihlásiť. Či už to bude kurz priamo u nás, alebo v online forme. Tešíme sa na teba!

Kurz zo série Staraj sa o seba: Dýchaj

Kurz Dýchaj je vhodný pre všetkých, ktorý by sa chceli dozvedieť viac o našom každodennom dýchaní, nad ktorým ani veľmi nepremýšľame, skôr ho vnímame automaticky. Zážitkovou formou si ukážeme čo všetko dokážeme naším dychom.  

Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní

Každý rok máte v rámci daňového priznania možnosť darovať 2% z vašich daní neziskovej organizácii. Vás to nestojí ani cent a nám to pomôže plniť naše ciele.

Povedali o nás

„Úžasné!! Na kurzoch je vytvorená atmosféra „zdravia“, akoby som žiadnu „diagnózu“ nemala.“

„Ďakujem za to, čo robíte a prajem Vám, aby čo najviac ľudí absolvovalo kurzy a mohli sa vzájomne podporovať a inšpirovať jeden druhého na svojej životnej ceste.“

„Inšpiratívny kurz, človek sa dozvie hodne o sebe a uvedomí si svoju hodnotu, svoje vedomosti, znalosti…“

Názov projektu: Škola zotavenia

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: od 05/2022 do 11/2023

ITMS2014+: 312081BTY9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk