Menu Zavrieť

Decembrové kurzy

Vyber si ten, ktorý ťa zaujal najviac a neváhaj sa prihlásiť. Či už to bude kurz priamo u nás, alebo v online forme. Tešíme sa na teba!

Kurz zo série: Staraj sa o seba: Dávaj

Príďte na kurz spolu s nami objavovať, akými spôsobmi môžeme náš pocit pohody a vlastnej hodnoty posilňovať dávaním.

Zoznámte sa s našim tímom

Prečítajte si, kto za týmto projektom stojí. Bez tejto skupinky šikovných ľudí by nebolo možné robiť to, čo náš tak baví – pomáhať vám.

Povedali o nás

„Úžasné!! Na kurzoch je vytvorená atmosféra „zdravia“, akoby som žiadnu „diagnózu“ nemala.“

„Ďakujem za to, čo robíte a prajem Vám, aby čo najviac ľudí absolvovalo kurzy a mohli sa vzájomne podporovať a inšpirovať jeden druhého na svojej životnej ceste.“

„Inšpiratívny kurz, človek sa dozvie hodne o sebe a uvedomí si svoju hodnotu, svoje vedomosti, znalosti…“

Názov projektu: Škola zotavenia

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: od 05/2022 do 11/2023

ITMS2014+: 312081BTY9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk