Menu Zavrieť

Sme tím nadšencov Školy zotavenia, ktorý prinášame na Slovensko. Sú medzi nami ľudia s osobnou skúsenosťou s duševným ochorením a odborníci v oblasti duševného zdravia. Vo vzájomnej  koprodukcii pripravujeme v roli lektorov a peer lektorov bezplatné vzdelávanie podporujúce človeka v procese jeho zotavovania sa z ochorenia.

Lucia Baginová

„Som žena, partnerka, ktorá si toho už od detstva veľa prežila.
Zotavenie považujem ako cestu učenia sa žiť svoj život.
Tak, aby som mohla žiť svoj život spokojne a mohla byť v ňom autentická. Mať sa rada taká aká som, aj s ochorením.„

Stanislava Bédiová

Som mama úžasnej dcéry, manželka a sestra pre ľudí so
skúsenosťou s duševným ochorením. Zotavenie pre mňa predstavuje
cestu. Cestu za zmyslom, za chuťou žiť život taký aký je.“

Michala Bošániová

Som dievča pre všetko, matka, psíčkárka. Zotavenie pre mňa znamená cestu mojej zraniteľnosti – od jej uvedomenia si, až po pevné uchopenie do svojich rúk.

Alžbeta Coková

„Zotavenie pre mňa znamená žiť svoj život v úplnej akceptácií so sebou, svojimi nedostatkami, vlastnosťami, vrcholmi a pádmi.„

Timea Fedorová

„Som dcéra, sestra a študentka psychológie. Zotavenie pre mňa znamená slobodu, radosť a chuť žiť.

Eva Kacejová

„Som vysoko citlivá osôbka so svojským humorom aj náhľadom na život. Zotavenie pre mňa osobne znamená žiť plnohodnotný život aj s duševným ochorením.“

Romana Koláriková

„Považujem sa za empatického, starostlivého človeka, ktorý vždy rád vypočuje a poradí. Zotavenie pre mňa predstavuje proces. Proces, ktorý je plný vzostupov a pádov, lepších a horších dní a je len na nás, aký postoj zaujmeme.“

Lenka Marenčíková

„Som len človek, ktorý sa snaží byť lepší, akým bol včera. Zotavenie pre mňa znamená byť sám sebou.“

Juraj Marendiak

„Som dôsledný, neučesaný a k dispozícií. Zotavenie pre mňa znamená perspektívu a nádej.“

Petra Siažiková

„Kreativita vo všakovakých smeroch, empatia a emocionalita najviac ovplyvňujú môj život. Zotavenie nemusí nutne znamenať vyliečenie, ale nový pohľad na život a vietor do plachiet.“

Vanda Szappanošová

„Som psychológ, peer lektor a zároveň aj kamarátka/partnerka/dcéra. Zotavenie pre mňa znamená cestu, ktorou sa pomaly naučíme narábať s našou skúsenosťou, spoznať sa do hĺbky a využiť to vo svoj prospech.“

Ester Šípová

„Som milovníčka dobrého jedla a hudby, večná študentka s naobjednávanými knihami z knižnice na polrok dopredu. Zotavenie pre mňa predstavuje možnosť vnímať každého na vlastnej, unikátnej ceste, na ktorej prechádzame aj ťažkými situáciami, kedy ich prekonanie neznamená koniec cesty, ale poskytuje nám možnosť na neustály rast.“

Zuzana Nemcová

„Som cieľavedomá optimistka túžiaca po ľudskejšom svete. Zotavenie pre mňa znamená spoznať svoj vlastný tieň, nebáť sa ho prekročiť svetlom. Rovnako vnímam zotavenie ako pestrofarebný kolotoč – raz si hore, raz si dole, jeden deň je ružový, ďalší sivý…“

Adam Prievozník

„Som manžel, psychológ a človek, ktorý hľadá zmysel a radosť aj v najbežnejších veciach. Zotavenie pre mňa znamená prijatie svojich obmedzení, svojej role a schopnosť žitia kvalitného života aj napriek prekážkam, ktoré život prinesie.“

Michaela Gavurová

„Sama si svoje zotavenie žijem a viem aké to je, keď ho človek neustále hľadá. Práve preto chcem pomôcť čo najviac ľuďom, aby sa nebáli a verili, že naozaj bude lepšie. Možno aj práve vďaka Škole zotavenia.“

Názov projektu: Škola zotavenia

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: od 05/2022 do 11/2023

ITMS2014+: 312081BTY9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

Proudly powered by WordPress